Make your own free website on Tripod.com

Cane Corso

Fajta-standard

EREDET: Olaszország. HASZNOSÍTÁS: Őrző-védő, rendőr és nyomkövető kutya. FCI BESOROLÁS: 2. csoport, mint a pinscher és a schnauzer - molossoid, és svájci marhapásztor kutyák - 2. szekció - molossoidok - munkavizsga nélkül

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: Közvetlen őse a "Canis Pugnax" (az ősi római molosszas), melynek ez a könnyebbik változata, amit nagytestű vadak vadászatára és a csatákban "harci segítségnek" használták. Évekig volt az itáliai népek megbecsült társa. Használták birtok-, marha- és személyvédelemre, továbbá vadászatra is. A múltban a fajta elterjedt volt egész Itáliában, ahogy arról számtalan ábrázolás és a történetírás is tanúskodik. Az utóbbi időkben a fajta kiválóan fennmaradt Dél-­Olaszországban, elsősorban Pugliaban. Lucaniaban és Sannioban. Neve a latin "Cohors"-bói származik, ami "őrt", "védőt" jelent.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Középnagy termetű kutya, erős felépítésű, de elegáns, erőteljes; hosszú izomzattal, nagyon előkelő; erőt, mozgékonyságot és állóképességet sugároz. Általános felépítése a mezomorf (atléta termetű) állatok felépítésére jellemző, amiknek testhossza meghaladja a marmagasságot; a formát illetten harmonikus. a profilt illetően diszharmonikus.

FONTOSABB ARÁNYOK: A testhossz körülbelül 11%-kal meghaladja a marmagasságot. A fej teljes hossza eléri marmagaság 36%-át. A pofa hossza megegyezik a fej teljes hosszának 34%-ával. A mellkas magassága 5 tizede a marmagasságnak és megegyezik a végtagok könyöknél mért magasságával. MAGATARTÁS ÉS VÉRMÉRSÉKLET: Intelligens, aktív és kiegyensúlyozott, utolérhetetlen őrző-védő kutya. A gazdával fogékony és gyengéd, a gyerekekkel és a családdal szeretetteljes, azonban amikor a szükség úgy hozza, rettenetes és bátor védelmezője embernek, háznak és tulajdonnak. Könnyen képezhető.

FEJ: Brachycephalikus (rövid fejű). Teljes hossza eléri a marmagasság 36 %-át. A járomcsonti szélesség, mely megegyezik a koponya hosszával, meghaladja a fej teljes magasságának a felét, eléri a 66 %-ot. A koponya és a pofa felső hossztengelye enyhén összetartó. A fej kerülete, a pofacsontoknál mérve, több mint kétszerese a fej teljes hosszának, még a szukák esetében is. A fej mérsékelten formázott, kifelé tartó járomcsonti ívekkel. A bőr erős, az alatta lévő szövetekre simul, sima és meglehetősen feszes.

KOPONYATÁJÉK: - Koponya - Szemből nézve széles és enyhén boltozatos; oldalnézetben szabálytalan ívet alkot, mely a homlokrészen hangsúlyos, ellaposodik a külső nyílirányú taréj mentén. Felülnézetben négyzet alakúnak mutatkozik, a járomcsonti ívek kidomborodása és az azt körülvevő izomzat miatt. A homlok és orrmelléküregek fejlettek és előrenyúlóak, mély homloküreg és látható közbülső barázda. A nyakszirt taréj nem túlzottan hangsúlyos. A szemvödör feletti üreg enyhén megjelenő. Stop - Igen hangsúlyos a nagyon fejlett és domború homlok- és orrmelléküregek valamint a kiugró szemöldökívek miatt.

ARCTÁJÉK: - Orr - Az orrgomb egyvonalban van az orrháttal. Oldalnézetben nem nyúlhat túl az ajkak alkotta elülső függőleges záróvonalon, elülső részének ugyanazon a függőleges síkon kell lennie, mint amin a pofa elülső része is van. Nagynak kell lennie, meglehetősen lapos orrháttal, széles, nyitott és mozgékony, nedves és hűvös orrlyukakkal. Színe fekete. Pofa - Nagyon széles és mély. A pofarész szélessége csaknem megegyezik a hosszával, ami pedig eléri a fej teljes hosszának 34 %-át. Mélysége meghaladja a pofa hosszának 50 %-át. A pofaoldalak párhuzamosai és az egész állkapocs telítettsége és szélessége miatt a pofa elülső része lapos és négyzetes. Az orrhát egyenes profilú és meglehetősen lapos. A pofa alsó profilját a felső ajkak határozzák meg, a szemüreg alatti tájék igen enyhe cizelláltságot mutat. Ajkak ­Meglehetősen erősek. Elölnézetben a felsőajak felfordított "U" alakot mutat az elválasztásnál, oldalnézetben nyugodtan lóg. A szájzug pontosan látható és minden esetben a pofa alsó profilvonalának legmélyebb pontját jelenti. Színe fekete. Állkapcsok - Nagyon széles, erős és sűrű, a felső állkapocs nagyon enyhén rövidül, ennek eredményeként jelentkező prognathiával (előreharapás). Az alsó állkapocs ágai nagyon erőteljesek és oldalnézetben meglehetősen íveltek; az alsó állkapocs tömege, előre irányuló hangsúlyozottságával, kiemeli a határozott állat. A metszőfogak szilárdan, egyvonalban ülnek. Arc - A rágóizom tájéka telt és határozottan megjelenik, de nem túlnagyobbodott. Fogak - Fehérek, nagyok, számban és fejlettségben teljesek. Az alsó állkapocs metszőfogai csupán kismértékben (kb. 1/2 cm) állnak a felső állkapocs metszőfogai mellett, ily módon a harapás kismértékű előreharapás. Szemek ­a kutya méretéhez képest közepes nagyságúak; homlok alatti elhelyezkedésűek, egymástól számottevő távolságban ülnek. A szemhéjrés csaknem ovális, a szemgolyók enyhén kidudorodóak, rásimuló szemhéjakkal, melyek szegélye feketén pigmentált, a szemfehérje nem látszhat. A harmadik szemhéj erősen pigmentált. A szivárványhártya a lehető legsötétebb, a szőrzet színének megfelelően. Tekintete intelligens és éber. Fülek - a fej tömegéhez és a kutya méretéhez képest közepes nagyságúak, rövid szőr borítja azokai, háromszög alakúak, meglehetősen csúcsos heggyel és vastag porcrésszel; magasan tűzöttek, jóval a járomcsonti ív felett, széles alapokkal; lógó helyzetben az arcra simulnak, sohasem érnek le a torokrészig. Meglehetősen nyújtottak és enyhén kidudorodóak az izületnél, amikor a kutya figyel részben felállnak. Általában egyenlő oldalú háromszög alakra vágják.

NYAK: Felső vonal. - Enyhén ívelt. Hossz - A marmagaság 36 %-a, vagyis a fej teljes hosszával egyező. Forma - Ovális keresztmetszetű, erős, nagyon izmos, határozott különállást mutató nyakszirttel. A nyak kerülete annak fele hosszánál mérve a marmagasság körülbelül 80 %-a. Harmonikusan kapcsolódik a marhoz, vállakhoz és a mellkashoz, a talajhoz viszonyított ideális állása 45 fokos és a vállakkal is megfelelő szöget zár be. Bőr - A nyak alsó széle gyakorlatilag lebernyegmentes.

TÖRZS: Tömör, erős és nagyon izmos. Hossza 11 %-kal meghaladja a marmagasságot, +/- 1 % eltérés megengedett. Hátvonal - A háttájék egyenes vonalú, enyhe ágyéki domborulattal. Mar - Tisztán emelkedik a hátvonalon a fartájék szintje fölé, magas, hosszú és széles. Szikár és harmonikusan kapcsolódik a nyaki és háti részhez. Hát - Széles és nagyon izmos, mint a törzs egész hátvonala, enyhén emelkedik hátulról előre, szigorúan egyenes vonalú profillal. Hossza körülbelül megegyezik a marmagasság 32 %-ával. Lágyék - Az ágyéktáji rész rövid és széles kell legyen, határozottan kapcsolódjon a háthoz és a fartájékhoz, nagyon izmos, nagyon masszív és oldalnézetben enyhén domború. Hossza, kicsit meghaladva szélességét, a marmagasság 20 %-a. Far - Hosszú, széles, a számottevő izomtömeg miatt meglehetősen kerek. Hossza, a csípő élétől a farpofák éléig mérve megegyezik a marmagasság 32 %-ával. Átlagszélessége egyenlő a marmagasság 23 %-ával. A vízszintes síkhoz mért esése 28-30 fokos a csípő-far vonalon és 15-16 fokos a csípő élétől a farok tövéig. Ily módon a far enyhén ereszkedő ívű. Melltájék - Széles, mélyesésű és nyitott, jól fejlett izomzattal. Szélessége, szoros összefüggésben a mellkas szélességével, eléri a marmagasság 35 %-át. A mellcsont egy magasságban van a vállak csúcsával. Oldalnézetből a melltáj előre is kiterjed a mellső lábak között és enyhén domború. Mellkas - Mindhárom dimenzióban jól fejlettnek kell lennie, hosszú, boltozatos, széles és jól formázott bordákkal, széles bordaközi részekkel. A négy lengőborda hosszú, boltozatos és nyitottan végződik. A mellkas a könyökig lenyúlik és magassága a marmagasság felével egyenlő. Szélessége, a magasság felénél mérve, a marmagasság 3 5 %-a és a szegycsont felé haladva enyhén csökkenő anélkül, hogy mellcsontélt formázna. Mélysége (nyílirányú átmérője) megegyezik a marmagasság 55-ával. Kerülete a marmagasságnak több mint 35 %-a. Hasvonal és hastájék - A szegycsonti tájék szikár, hosszú, széles és oldalnézetből széles sugarú félkört formázva a fartájék felé, enyhe ívben húzódik fel a gyomortájékhoz. A hasi tájék se, nem üreges se nem Laza, oldalnézetben a szegycsont élétől az ágyékig enyhe ívben emelkedik. Oldalürege nem túlzottan hangsúlyos. Farok - Meglehetősen magasan tűzött a farvonalon, tövénél vastag, csúcsánál nem túlzottan hegyes, és kinyújtva sem ér sokkal a csánkon túlra. Nyugalmi állapotban lóg. Más esetben vízszintes vagy enyhén a hátvonal fölötti. Sohasem hajolhat meg annyira, hogy gyűrűt formázzon, vagy függőlegesen álljon. A 4. csigolyánál vágják.

VÉGTAGOK: - Mellső végtagok - Mind szemből. mind oldalról nézve függőlegesek. A végtagok könyöknél mért magassága megegyezik a marmagasság 50 %-ával. A kutya méreteihez arányosak. Erősek és erőteljesek. Váll - Hosszú, ferde, erős, erős, erőteljes és jól osztott izomzattal, a mellkashoz csatlakozik, de mozgásában szabad. Hossza, a mar tetejétől a váll éléig megegyezik a marmagasság 30 %-ával, esése a vízszintes vonalhoz mérten 48-50 fokos. A test középsíkjához viszonyítva a lapockacsont élei enyhén elfordultak. Kar - Valamivel hosszabb, mint a váll, erős, jócskán fejlett csontozattal és izomzattal, felső kétharmad részében alaposan a törzshöz kapcsolódva. A váll élétől a könyökcsúcsig mért hossza a marmagasság 31­32 %-ával egyenlő, és körülbelül 58-60 fokos szöget zár be a vízszintes síkkal. Hosszanti iránya párhuzamos a test középsíkjával. A lapocka és a felkarcsont által bezárt szög 106 és 110 fok között van. Könyök - A könyökök hosszúak és kiállóak, kapcsolódnak de nem túl szorosan a bordaüreghez, feszes bőr -- borítja azokat, hasonlóak kell legyenek, az alkarokhoz, egy a törzs nyílirányú síkjával párhuzamos síkon helyezkednek el. A könyökcsúcs (olecranon epiphysis) a lapocka hátsó csúcsából a talajra húzott függőlegesen helyezkedik el. Alkar - Teljesen függőleges, ovális keresztmetszetű, főként a felső harmadában számos izommal, nagyon erős és tömör csontszerkezettel. Hossza a könyök csúcsától a az alkar végéig megegyezik a marmagasság 32-33 %-ával. Kerülete, közvetlenül a könyök alatt mérve, megegyezik a marmagasság 39 %-ával. A kéztő-alkarcsonti horony meglehetősen határozott. Csuklóizület - Szemből nézetből az alkar egyenes függőleges vonalának a meghosszabbítása; szikár, széles, mozgékony és vastag. Kerülete eléri a marmagasság 26 %-át; felső végén a kéztőcsont erősen hátrahajlik. Csüd - Jóval kisebb, mint az alkar, nagyon erős, szikár, rugalmas, enyhén hajlított (a talajjal kb. 75 fokos szöget zár be). Hossza nem haladtatja meg a mellső végtag könyöknél mért magasságának egyhatodát. Szemből nézve, az alkar és a kéztő függőleges vonalát követi. Mellső lábfej - Kerek alaknak. nagyon ívelt és összehúzott ujjakkal (macskaláb). Szikár és kemény talppal. A körmök erősek. hajlítottak és pigmentáltak, erős a pigmentáltság a talpi és ujjrészi talppárnákon is. Hátsó végtatok - Szemből és oldalnézetből függőlegesek. Arányban állnak a kutya méretével; erősek, erőteljesek. Comb - Hosszú és széles, kidomborodó izmokkal; ilymórion a farpofák éle markánsan megjelenik.

Hossza meghaladja a marmagasság 33 %-át és a szélessége sohasem kevesebb e magasság 25 %-ánál. A combcsont tengelye, mely ferdén álló, a felsőtől az alsó végéig és hátulról előre, esésében 70 fokos szöget zár be a vízszintessel, a csípőcsonttal a kellőnél valamivel nagyobb szöget zár be (csípői-combi szögellés). Alsó comb ­Hosszú, szikár erős csont- és izomszerkezettel; határozottan megmutatkozó izomhoronnyal. Hossza megegyezik a marmagasság 32 %-ával és felső végétől alsó végéig, elölről hátrafelé való esése a vízszintessel körülbelül 50 fokos szöget zár be. Térd - A térdizület szögellése körülbelül 120 fok. Irányultsága megegyezik a test középsíkjáéval. Csánkizület - Széles, vastag, tiszta, tisztán megmutatkozó csontozattal. A kidomborodó csánkél tisztán a lábhorony meghosszabbítását mutatja. A csánkél és a talp (talaj) közötti távolság nem haladhatja meg a marmagasság 26 %­át. Irányultsága, a test középsíkjához viszonyítva párhuzamos. A sípcsont-lábközépi szögellés körülbelül 140 fok. Csánk (lábközép) - Nagyon vastag, szikár, meglehetősen rövid, hengeres és a talajhoz képest mindig függőleges; oldal- és hátulnézetből hossza megegyezik körülbelül a marmagásság I S %-ával (bokát és lábfejet nem számítva). Belső oldalán nincs fattyú-ujj. hátsó lábfej - Enyhén oválisabb alakúak, mint a mellső lábfejek és az ujjak kevésbé boltozatosak. .jármód/mozgás ­nagy lépéshossz, nyújtott ügetés, olykor néhány galopplépéssel. de nyújtott ügetésbe hajlóan. Bőr - Meglehetősen vastag, kismennyiségű bőr alatti kötőszövettel és ezért szorosan tapad az alatta lévő rétegekre mindenhol. A nyak gyakorlatilag mentes a lebernyegektől. A fejen nem lehetnek ráncon. A nyálkahártya pigmentje fekete. A talpak és a körmök pigmentje sötét kell legyen.

SZŐRZET: - Szőr - Rövid, de nem simaszőrű, üveges szerkezettel, fényes; bőrhöz simuló; erősszálú, nagyon sűrű; egy vékony réteggel mely télen megvastagodik (de sohasem nő a fedőszőrzet fölé). Átlagos hossza körülbelül 2-2,5 cm. A maron, fartájékon, a combok hátsó vonalán és a faron eléri a körülbelül 3 cm-t, de sohasem alakulnak ki zászlók. A pofán a szőr nagyon rövid, sima, bőrhöz simuló és nem hosszabb 1-1,5 cm-nél. Szín - Fekete, ólomszürke, palaszürke, világosszürke, világos őzbarna, őzbarna, sötét őzbarna és foltos (az őzbarna és a szürke különböző árnyalataiban határozottan megjelenő csíkok). Az őzbarna és foltos egyedek esetében a fekete vagy szürke álarc csak a pofán jelenik meg és nem húzódhat a szemvonal mögé.

A mellkason, a lábfejek hegyén és az orrháton elfogadható a kis fehér folt. MAGASSÁG ÉS SÚLY: - Marmagasság - Kanok esetében 64-68 cm. Szukák esetében 60-64 cm. Megengedett eltérés +/- 2 cm. Súly - Kanok esetében 45-50 kg. Súly/méretarány 0,71 (kg/cm). Szukák esetében 40-45 kg. Súly/méret arány 0,68 (kg/cm). Megjegyzés - A kanok esetében két érzékelhetően egészséges herének kell a herezacskóba teljes mértékben leereszkedve lennie.

HIBÁK: - A fenti meghatározásoktól való bárminemű eltérés hibának minősül, a hiba súlyosságának megítélését az eltérés mértéke és kiterjedtsége kell meghatározza. KIZÁRÓ HIBÁK: - Fej - A koponya és a pofa tengelyének hangsúlyozott párhuzamossága, a koponyatető és a pofa tengelyének nagyon markánsan jelentkező összetartása, a pofa összetartó oldalvonalai. ollós harapás; hangsúlyozott és zavaró előreharapás. Orr - Részleges pigmentáció. Farok - Gyűrűbe kunkorodás vagy függőleges tartás. Méret - Túlméretezett vagy alulméretezett. .jármód/mozgás ­Folyamatos poroszkálás.

DISZKVALIFIKÁLÓ HIBÁK: - Fej - A koponya és a pofa tengelyének széttartása, hátraharapás, kifejezetten homorú orrhát vagy kosorr. Orr - Pigmentáltság teljes hiánya. Szemek - Részleges és kétoldali szemhéji pigmentálatlanság, kancsalság, a kétoldali kancsalság. Ivarszervek - Egyheréjűség, rejtettheréjűség; az egyik vagy mindkét here nyilvánvaló fejletlensége. Farok - Farkatlanság, rövid farok, mesterséges vagy veleszületett. Szőrzet - Félhosszú, síma, zászlós. Színek - Bármely nem meghatározott szín, túl széles fehér foltok.